Posts Tagged Komiskt

Nytt namn i Hans Husmans tecken

Del av en övergripande pan-imperialistisk-internet-strategi där jag vill skapa varumärket Hans Husman som ett kvalitetsmått världen kan se som föredöme, möjlighet och en väg till frihet, kärlek och fred standardiserar jag mina bloggars namn runt värdegrunden, namnet och varumärket Hans Husman

Hur ska världen gå framåt? Ska vi ha en stor global stat över hela världen? Vem ska bli president för den? Kanske Hans Husman? Det är frågor jag funderat på i oro över världen och som är en viktig dimension i denna prioritering jag givit upp fritid och föda för att dela med mig av min visdom. På sikt är självklart bättre än en standardiserad kanal där jag kan nå hela världen när råd så krävs… Men här börjar vi nu tillsammans resan!

Detta har också införts på:

Hans Husman om Konst
Hans Husman om Information Warfare
Hans Husman om Uppslagsböcker
Hans Husman om Media
Hans Husman om Prylar

Vilka står med mig när vi går framåt?

Annonser

Comments (6)