Posts Tagged Kina

Kraven Demokrati ställer på Media

Åter-publicerad från Aftonbladet är ett föredöme för en hel bransch och det innebär ansvar och Fotokonst.

Relevant just här på Bloggbilder är exemplet på hur man kan använda relativt enkla teckningar för att understryka den underförstådda potensen (här i information warfare). Liksom de elaka skämtteckningarna publicerade i Nyfiken vital riktade mot diktaturen.

För debatt i de alltid viktiga demokratifrågorna finns tre artiklar nu publicerade i Nyfiken vital där kritiskt stora Aftonbladet diskuteras:

Man ska dock understryka att ökade risker relaterade till diktaturen Kina vi nu sett växande beror av den ökade möjligheten till positiv förändring. Jag menar att Kina är på väg mot demokrati nu mer intensivt men om kommunistpartiet inte sätter sig och seriöst sätter tidsplan nu gäller att det kan bli ett turbulent slut på diktaturen och det behöver inte dröja länge.

Rörande the hammer en annan anpassning av Culture Concepts skämtsamt kallades 2010 och tidigare 2011 missa heller inte:


Illustration: Hans Husman, Nyfiken vital.

Annonser

Kommentera

Joss

Wikipedia spänner upp begreppet Joss ganska komplett…

”Joss, a word that has entered English from the Chinese usage of the Portuguese word ”deos” for god. It may refer to

  • Joss (god), a Chinese god, cult image, or ancestor
  • Joss house, a local shrine
  • Joss stick, incense burned in ceremony
  • Joss paper, paper representations of worldly items such as money, burned in ceremony”

Problemet med förklaringen är att den inte fångar upp den betydelse man lägger i just i joss den koloniala engelskan. Följande har vi och är inte fel…

”In the European view of Chinese mythology, Joss is a household deity and his cult image, which the Portuguese and other Europeans called an ‘idol’. Joss is not Chinese, but originates from the Portuguese word deos ‘god’.”

Men det är amerikansk engelska och inte kolonial engelska från Hong Kong och syftar inte på joss som kraftuttryck.

Hellre är joss oftast en referens till ödet styrt av gudarna. Joss – det ligger i ödets och/eller gudarnas händer.

Pappersvägg med Joss

Attribution  Foto: Bridgman Pottery

Rökelse – Joss Sticks

Attribution Foto: v a i r o j

AttributionShare Alike  Foto: hslo

Attribution Foto: Yabby

Kommentera