Posts Tagged Joss Sticks

Joss

Wikipedia spänner upp begreppet Joss ganska komplett…

”Joss, a word that has entered English from the Chinese usage of the Portuguese word ”deos” for god. It may refer to

  • Joss (god), a Chinese god, cult image, or ancestor
  • Joss house, a local shrine
  • Joss stick, incense burned in ceremony
  • Joss paper, paper representations of worldly items such as money, burned in ceremony”

Problemet med förklaringen är att den inte fångar upp den betydelse man lägger i just i joss den koloniala engelskan. Följande har vi och är inte fel…

”In the European view of Chinese mythology, Joss is a household deity and his cult image, which the Portuguese and other Europeans called an ‘idol’. Joss is not Chinese, but originates from the Portuguese word deos ‘god’.”

Men det är amerikansk engelska och inte kolonial engelska från Hong Kong och syftar inte på joss som kraftuttryck.

Hellre är joss oftast en referens till ödet styrt av gudarna. Joss – det ligger i ödets och/eller gudarnas händer.

Pappersvägg med Joss

Attribution  Foto: Bridgman Pottery

Rökelse – Joss Sticks

Attribution Foto: v a i r o j

AttributionShare Alike  Foto: hslo

Attribution Foto: Yabby

Annonser

Kommentera