Posts Tagged Foto

Uppstoppade djur är alltid döda

Något jag finner intressant men inte fullt förstår (eller mer korrekt gissar jag bara vad det har att göra med) är varför uppstoppade djur alltid känns igen som döda. Ett exempel har vi med denna sumatratiger (hittad på Flickr med en creative commons licens):

Uppstopad sumatratiger

En uppstoppad sumtratiger där det typiskt är uppenbart att den inte är levande.


Foto: Tambako Licens: CC by-nd 2.0

En möjlig förklaring är att vi ser något i ögonen som känns onaturligt.

En annan mycket intressantare förklaring är det snarast är att ansiktsuttryck för basala känslor delar ett gemensamt genetiskt ursprung för däggdjur där det översätter till vissa ganska fina muskelställningar som är svårt att uttrycka i det uppstoppade. Om så kan du fånga det övertydliga men det fina stämmer inte riktigt.

Jämför här med hur anime och andra filmer med övertydliga ansiktsuttryck som jag upplever det lättare får positiva recensioner än tecknat med mycket likartade mänskliga ansikten. Jag har för de senare också sett kommentarer i recensioner där man pekar på att de känns onaturliga. Typiskt för anime är de emellertid ännu mer ”onaturliga” men vi upplever det inte så.

Just för denna bild upplever jag i efterhand fortfarande att den är död även när jag täcker över ögonen på skärmen. Men det säger givetvis ingenting eftersom en initial tolkning redan skett. Fenomenet med en möjlig initial tolkning kan helt säkert uppstå på precis samma sätt som för den faktor i den metodik för reklam och marknadsföring jag arbetar på jag namngivit absconditus:

Absconditus införs för det delvis dolda

Generellt är jag dock jämfört med andra föga känslig för den genom systematisk träning i att ifrågasätta allt i vissa ämnesområden där det är lätt att låta lura sig. Dessutom brukar jag experimentera med rena motsatsen och acceptera allt som riktigt. Det speglar givetvis ingenting jag publicerar i frågor utan är närmast att se som mentalträning.

Relaterat

Följande komiska inlägg med sumatigrar skrev jag på Pryltrend:

Filmade sumatratigrar är inte gulliga nog

Även om inlägget nu är komiskt tror jag den grundläggande principen är riktig. Miljöorganisationer kan optimera sina intäkter genom att i ”reklamen” utnyttja fler faktorer och för djur som har förutsättning att uppträda gulligt är det mycket potent. Det kan man tycka olika om men det gör det inte mindre effektivt.

Annonser

Kommentera

Stämningshöjande bilder

Att bilder, musik, text m.m. kan påverka våra känslor är välkänt. Effekten behöver inte vara stor och påverkan varierar mellan person och person, och kan skilja sig ordentligt över tiden. Foton kan troligt ha viss verkan även om den är lägre än mycket annat.

Vad som har verkan är troligen väldigt enkla men mycket tydligare ansiktsuttryck. Närmast över tydliga. Till exempel för att uttrycka ”hot” en hund som morrar och visar tänderna. De typer av känslor som dock är intressanta att påverka är ett fåtal eftersom effekten jämfört med text är (bedömer jag men hela området är dåligt studerat i publicerad forskning).


Foto: Edwin Dalorzo Licens: CC by-sa 2.0

Ett av de fåtal områden där det har värde är när det kan användas för att göra oss gladare. Problemen med vinterdepression (SAD), nedstämdhet o.s.v. i samhället är gigantiskt. Läkemedel, kognitiv beteendeterapi, motion, rätt kost och mycket mer kan tillsammans alla vara viktiga åtgärder. Ytterligare ett kanske kan vara glada foton även om det är känt att depression sätt ner förmågan att ta till sig sådant.

Jag gjorde ett exempel på ett inlägg där foton, musik, text m.m. kombineras för ökad glädje. Syftet är huvudsakligen att använda för att minska risken för SAD för egen del. Denna artikel skapade jag på Pryltrend:

Ökad Glädje Direkt

Jag valde att huvudsakligen arbeta med vad jag själv brukar kalla leenden, gulligt och kawaii (jag använder troligen ännu inte begreppen entydigt eftersom jag ännu bygger upp en metodik). Leenden är helt enkelt människor som ler. Gulligt är t.ex. personer som visar närhet till varandra. I kawaii finns hundvalpar och kattungar m.m. Effekten går troligen att öka ännu mer genom att tillämpa fler samtidiga metoder.


Foto: Michael Peligro Licens: CC by-nd 2.0

Arbetet med hela det här området dokumenterar och antecknar jag om på:

hedonimeter.org/blogg/

Det inkluderar både studier, reflektioner m.m. men kanske kan vara till nytta för någon mer. En första förenklad översikt finns:

Perceptio

Comments (1)

Sajt borttagen: Fria bilder från amerikanska myndigheter

Efter att en läsare pekat på ett potentiell problem med:

httpx://www.fws.gov/digitalmedia

Ett ”foto” han försökte ladda ner hade egenskaper som pekar på att det kan innehålla malware.

Därför tog jag bort sajten från följande guide:

Fria bilder från amerikanska myndigheter

Någon djupare kontroll har jag inte gjort för att försöka bekräfta att ett problem finns och Google rapporterade inte att de sett problem:

Safe Browsing: www.fws.gov

Antalet sajter och resurser listade på sidan är emellertid tämligen stort och bör räcka och bli över även utan Fish and Wildlife Service’s online digital media library. Inte heller håller jag det för troligt att läsaren som kommenterade har fattat det han såg felaktigt eller har någon anledning att fara med osanning. Därför tas sajten bort.

Stort tack till Jerry som såg problemet och tog sig tid att kommentera om det till guiden:

sandkatten.wordpress.com

Fler guider till fria bilder på Bloggbilder:

Wikimedia commons och teckningar av tobak

De bästa bilderna i Wikipedia

“Fria” bilder som är konst från gallerier och museeum

Creative Commons bilder för bloggare på Flickr

Bilder från webbutiker

Att illustrera koncept

Kartor, karttjänster och bilders geografiska egenskaper.

Fallstudie: Solglasögon

De metoder jag tycker är enklast att använda är att dra nytta av sökning på Flickr efter foton med Creative commons respektive att söka bilder på ämnesrelevanta uppslagssidor i en.wikipedia.org och kontrollera copyright för dem. Större delen av de bilder vi använt på Nyfiken vital kommer via dom två metoderna. Av dessa är de flesta från Flickr.

Vilka sajter man använder handlar dock tror jag till stor del om vana. Flickr och Wikipedia är vad jag använt längst och jag är van vid dem.

Kommentera

Gratis bilder från USA

Guiden till hur amerikanska myndigheter kan användas för att hitta bilder som får användas kostnadsfritt har genomgått en stor uppdatering:

Fria bilder från amerikanska myndigheter

Uppdateringen inkluderar:

1. Bättre mer korrekt text.

2. Referenser till fördjupad information om copyright-lagstiftningen.

3. Tips om följande ”nya” sajter utmärkta för att hitta bra bilder:

US Department of Agriculture: Image Gallery

Department of Defence: Multimedia

Yellowstone Digital Slide File Home Page

U.S. Antarctic Program Photo Library

Public Health Image Library (PHIL) Photographs, Illustrations, Multimedia Files

NASA multimedia:

U.S. Government Photos and Images

4. Uppdaterad information om Wikipedia.

5. Länkar till fler bra guider för den som söker fria bilder.

6. Ny rubrik.

Uppdatering:

Följande sajt har tagits bort:

httpx://www.fws.gov/digitalmedia

Läs mer om detta i:

Sajt borttagen: Fria bilder från amerikanska myndigheter

Kommentera

Att geografiskt mappa bilder

En intressant artikel för alla intresserade av creative commons och publicering av foton på Flickr och andra fotosajter är artikeln:

Mapping the World’s Photos (PDF)

Där diskuteras hur relationer mellan bilder i rum, tid och ämne kan bestämmas automatiskt.

David Crandall, Lars Backstrom, Daniel Huttenlocher och Jon Kleinberg presenterade nyligen resultaten av forskningen vid:

International World Wide Web Conference 2009

De utgick från cirka 35 000 000 bilder insamlade från Flickr med geotagging.

Analys av taggar och kännetecken kombinerades med vad man uttrycker som:

”Our approach combines content analysis based on text tags and image data with structural analysis based on geospatial data.

Distribution i rummet menar man uttrycker relationer mellan foton tagna vid populära platser. Utifrån statistiken för relationerna som deras programvara tagit fram blir det möjligt att prediktera platsen ett foto är taget utifrån egenskaper hos det:

  • Hur det ser ut.
  • Text associerad till fotot.
  • När det är taget.

Kring tid skriver de bland annat:

”That photos are taken at the same time is not in itself a strong connection – dozens of unrelated photos are taken within seconds of one another in our dataset. However, photos taken at nearby places at nearly the same time are very likely to be related.
[…]
Sequences of photos for which we know both the location and time of capture can give fascinating insight into the way that people move and interact.”

Jag träffade på artikeln när jag läste in mig på färsk forskning hur trender och idéer sprids. Där samlar jag nu publicerade studier, artiklar m.m. på Hedonimeter.org om någon är intresserad av att läsa mer:

Studier, forskning och artiklar

Inom det området sker oftast analys på text eftersom det är lättare. Bilder, film och ljud har dock upplever jag tydlig påverkan på känslor och massor av kommunikation sker via dessa ensamt eller för att förstärka varandra eller text.

Vill du läsa mer om Flickr och hur du som publicist kan ha nytta av creative commons rekommenderas:

Creative Commons bilder för bloggare på Flickr

Kommentera

Guider uppdaterade

Guiderna till respektive möjlighet att få kostnadsfria bilder har uppdaterats. Små fel i text, bilder m.m. har korrigerats liksom har döda länkar har rensats bort. Detta berör följande guider:

Wikimedia commons och teckningar av tobak
De bästa bilderna i Wikipedia
Creative Commons bilder för bloggare på Flickr
Att illustrera koncept
Bilder från webbutiker
Bilder från webbutiker

Kommentera

Hundar med solglasögon

Jag sökte runt efter bra bilder på solglasögon med Flickr inför en uppdatering av en artikel. Dessutom träffade jag på några kul bilder på djur med solglasögon som vi har här…


Licens: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic Foto: wZa HK’s


Licens: Creative Commons Attribution 2.0 Generic Foto: Malias


Licens: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic Foto: Creativity+ Timothy K Hamilton

Redan tidigare har jag ju bloggat en ”uppsjö” med hundar & katter med solglasögon varav vi har den bästa: här där också länkar till övriga bloggpostningar finns tror jag mig komma ihåg.

Comments (1)

« Newer Posts · Older Posts »