Posts Tagged Försöksdjur

Hästbilder och spännande forskning om djur

Bilder på hästar hör till de populärare i inläggen på Bloggbilder inklusive:

Mer spännande finns ordentligt med högkvalitativa djurbilder i Nyfiken vital inklusive komiska teckningar (komisk teckning med häst jag gjorde finns i Likhet mellan perceptionens lagar).

Teckningar, foto och andra illustrationer i Nyfikenvital.org som vi äger kan du kostnadsfritt använda opm du länkar till Nyfiken vital med bilden eller gör ett inlägg där du tipsar om Nyfiken vital med länk! E-posta om du är osäker vad som gäller för en särskild bild!

Spännande artiklar och forskning runt djur nästan alltid med riktigt bra illustrationer vilket vi alltid prioriterat är i urval:

Teckning eller foto Nyfikenvital.org äger själva kan du fritt använda opm du länkar till Nyfiken vital med bilden eller gör ett inlägg där du tipsar om Nyfiken vital med länk.

Annonser

Comments (1)

Smittosamma sjukdomar: CDC har bildbank

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är en amerikansk myndighet som motsvarar svenska Smittskyddsinstitutet. Eftersom de är amerikansk myndighet gäller att alla bilder som en medarbetare gjort i tjänsten är public domain vilket jag har bloggat mer om här: USA bjuder på dyra bilder och illustrationer. Det behöver inte gälla alla bilder på varje myndighets webbplats eftersom de kan ha köpt in bilder eller visa bilder med annat tillstånd som tillhör någon annan. Ofta anger de emellertid detta väldigt noga och de har vanligen information kring detta.

Detta som koncept är givetvis mycket tilltalande och skapar mervärde för hela samhället utan ökad kostnad för myndigheterna. Man kan bara önska att svenska myndigheter var lika insiktsfulla.

Bilder på smittosamma sjukdomar

Det Centers for Disease Control and Prevention (CDC) håller på med är smittosamma sjukdomar. Bilderna de har i sin bildbank rör just detta: djur sjuka med rabies, fästingar, svullna ben m.m. Antalet bilder är imponernade stort och de täcker mycket väl upp massor av smittosamma sjukdomar. De har sökfunktion och en enkel struktur för att hitta bilder.

Behöver man en bild som illustration och inte vill betala är de därför utmärkta att besöka: Public Health Image Library (PHIL) Photographs, Illustrations, Multimedia Files (CDC).

Svenska Smittskyddsinstitutet har faktiskt också gjort en del bilder tillgängliga. För dessa gäller de här villkoren:

  • ”Sedvanlig redigering är tillåten. Fotografierna får inte utsättas för någon form av förvanskning eller förändring.
  • Vid bildpublicering ska alltid fotografens namn samt Smittskyddsinstitutet anges som källa. I de fall fotografens namn saknas anges endast Smittskyddsinstitutet som källa (skriv: Smittskyddsinstitutets pressarkiv).
  • Bilderna tillhör SMI och får inte användas i komersiellt syfte.”

Citatet ovan är från deras bildbank och gjordes 2008-08-23: Pressbilder.

Några intressanta bilder på smittosamma sjukdomar

Den här bilden hittades hos CDC på delen för ”biologisk terrorism” (min översättning):

Biologisk terrorism.  Året är 1978 och forskaren M. Kiley är i CDC Maximum Containment Laboratory. Han arbetar med de dödliga Marburg and Ebola virusen.

Biologisk terrorism. Året är 1978 och forskaren M. Kiley är i CDC Maximum Containment Laboratory. Han arbetar med de dödliga Marburg and Ebola virusen.

Här ser vi apor från Smittskyddsinstitutet:

Smittskyddsinstitutets pressarkiv

Smittskyddsinstitutets pressarkiv

För den som undrar vad biologisk terrorism är så kallades detta ”bioterrorism” hos CDC. Engelska Wikipedia har en lång artikel om det: Bioterrorism. Kort så handlar det om att släppa ut bakterier, virus eller andra ”naturliga agenter” som kan orsaka skada på människor. Mycket otrevligt men dess bättre ligger forskning om läkemedel betydligt längre fram i förhållande till de genetiskt modifierade sjukdomsalstrare som går att skapa vilket gör att bioterrorism är något som jag finner betydligt mindre oroande än vanlig ”bombterrorism”.

Kommentera