Kulturnatten: Legendariska Poeten, Revolutionären, Kvinnokarlen, Världsfadern och Hedonisten ankommer Uppsala

Legendariska pagian, hedonist, kvinnoförförare, revolutionären, poeten, och fest-kraften Hans Husman närmar sig åter de Gudinna-dyrkande orgiernas excesser och förnöjsamhet i makt, kvinnor, guld och vin – under år generationer ännu minns centrum i Uppsala sociala liv. 

Tydligare tecken än den tystnad och lätt jagade uttryck såväl som drömmande blickar uttryckande längtan i båda poolerna distansierade från just kunde vi knappast få idag i Uppsala. Respons på den rent kroppsliga vetskap hans förändrande av kulturerna av värld så ofta ger i bieffekthans närhet förändrar världen.

Responsen först på information där Imperatorn som hans många anhängare och lärljungar förr gärna kallade honom antyder inför Kulturnatten

Kulturnatten : Konst från orden mörkret förvanskar till upplevelse

Hans Husman skrivande om Hans Husman från ett nytt perspektiv: Levande mig in hur många läsare och geo-lokala gärna ser på den man myt och legend aldrig rätt att ta ett stycke stad eller människa för att i dom alkemistiska imperativen skapa det stor-mänskliga som är vårt gemensamma guld.

Kommentera

Flickr är fylld av guldkantad kunskap om framtiden


Ett urdrag och sammanfattning av längre artikelserie planerad till denna vecka i Nyfiken vital – Människans språk. Flickr genom dess nära koppling till det visuella och i den utmaning att förstå taggarnas samband innebär och vad det lär oss på vägen är en datakälla av sådan dignitet att den datastruktur kallad Visuell light Flickr hör till knappast skulle vara värd att bygga bara från övriga (ex. Library of Congress, Wikipedia m.fl. rörande deras ”bild-delar”). Nu när Yahoo! fått ny CEO såvälkänt skicklig från hennes arbete innan på Google finns noga goda förhoppningar att Yahoo! mer kommer orka växa både i Flickr utan att skada dess unika värde, och kanske se att det har annat unikt värdefullt data mer än data av samma typ allt möjligt från Reuters till Google och Microsoft redan delar.

En av de mest – personligt – betydelsefulla artiklar jag läst de sista fyra åren är Information, Communication, and Meaning, George A. Miller (jag lämnar som övning till läsaren att försöka hitta på nätet om alls där) där han i sammanfattning föregriper informationsteorin inom de kognitiva psykologin ändå framtill idag (praktiskt ex. rörande image analysis av fmri rörande tester med i hans tidiga arbete närmare informationsanalysen vid mer ”manuella” psykologiska tester). Miller var ju också en av de tidiga stora tänkarna och grundläggarna till den kognitiva psykologin, psykolingvistiken och informationsvetenskapen.

Närmare slutet av artikeln skriver Miller:

”It is resonable to asky why we are so redundant. The answer lies in the fact that redundancy is an unsurrance against mistakes. [Jämför gärna också med risk management förövrigt varande det områden där jag mötte informationsteorin först.]. The only way to catch an error is to repeat. Redundant information is an autoatic mistake-catcher built into all natural languages. Of course, if there is no chance of error, then there is no need for redundancy. The large amount of redundancy that we seem to insist on reflects our basic ineffeiciency as information-handling systems. Compared with the thousands or millions of bits per second that electronic devices can handle […] can chariably be called puny [Miller var förövrigt först med att notera 5 – 7 ”gränsen” för arbetsminne vilket är en bra utgångspunkt för att bättre förstå vad han avser]. By making our languages redundant we are able to decrease the rate, Hx(y), to a point where we can cope with what is being said.”

När vi ska lära oss sekvenser ”utantill” vilket är mycket nära de konkreta försök Millers förklaring avser är detta när det pekats ut med ”enkla” formler klart för oss lätt att uppleva lite självklart.

Vår kunskap, vårt intresse och hur vi tänker och känner styr allt övergripande

Övergripande inte bara för individen över intressen, kunskap, humör, vad han eller hon läser m.m. utan också vänner han möter före eller efter idéer utbyts med.

När kunskapen konkret samverkar för uttrycka de komplexa som går långt utanför varje enskilt dokument eller ens alla av våra största välkända corpus. Är vi inte längre i den givna enkla sekvensen vi upprepar tills vi lärt den.

Ungefärlig förståelse av vad t.ex. Stockholm eller en kemisk reagens gör. Dessutom när meningsfull relevans finns samverkar våra konkreta objekt med vad vi redan är, vet och informationen vi fortsatt tar in.

Denna implicita repetition mer kontinuerlig där delar av relationer mellan många koncept kan förstärkas, skapas eller offras för effektivisering via prouning (lättsam sammanfattning pruning inkl. relaterat med referenser The Brain and Consciousness) går långt utanför de vanliga (men likväl innebär verklig praktisk-utmaning) discourse modeller som analysera data nära enskilda meningar i en text normalt använda för att extrahera förståelse från text. Det är väsensskilt genom att dessa i sig inte går att ta vidare till analys av implicit repetition (även om datat de ger givetvis är användbart) därför att deras algoritmer växer icke-linjär i komplexitet.

Snarare är deras ev. motsvarighet i vår kognition just att tolka informationen vi just nu tar in energieffektivt medan andra annorlunda utmaningar kräver att man tänker ytterst annorlunda för att kunna se utan att dränkas i det vansinne i dimensioner enormt komplexa datamängder skapar. Hela det praktiska området för hur vi i det konkreta extraherar enklare data från enskilda dokument finns utmärkt sammanfattat i Speech and Language Processing, Dan Jurafsky och James H. Martinm resp. kompletterat ex. T. Givón två Syntax I och II, eller någon av ett flertal liknande böcker kan ge lite fördjupat perspektiv från en annan vetenskapstradition kompletterande. Att extrahera data bra är även om det ligger utanför huvudintresset här nog så viktigt för att få in data att behandla och av ett idag mycket omfattande referensbibliotek över hela området menar på det allvarligaste att rekommenderad bok är den viktigaste att ha att slå i upp kring allt praktiskt.

Mitt ex. av Speech and Language Processing klarar att visualisera sitt verkliga värde i hur brutalt sliten den hunnit bli på kanske 1.5 år. Klicka för att förstora bilderna.

Relevans i military och business intelligence: Darpa och FBI

Dessa två perspektiv – implicit resp. närmare sekventieull redundans – kan vi fundera över när vi tittar på ex. Darpa’s senaste projekt relaterat språkanalys eller tidigare FBI’s upphandling för text mining av bloggar, sociala media, forum, instant messaging och allt i övrigt tänkbart över tiden att bli aktuellt i gigantiska internet corpus med ständigt ”nya” tekniker och lösningar (själv sorterar jag fortfarande sociala media som antingen mer nära forum eller eg. ganska likt bloggar men med kortare text).

Tittar på vi text och mening vi hittar på internet: hur mycket värdefull konkret information hittar vi troligt direkt (om vi antar att korrektheten för sådant gör det energieffektivt att följa upp den allmänt)? En del del konkret värde finns: Inte minst bara vilka entiteter (ex. personer, organisationer, företag) som har relationer med varandra. Däremot givetvis ingen faktisk kunskap vi bättre extraherar från utvalda datakällor mer än internet generellt.

Och det explicita är vi när vi uttrycker oss oftare också mer noggranna med. Alternativt slarviga där det egentligen betyder föga. Att du ändå behöver tänka efter och sätta koncentrationskraft eller är i affekt.

Båda polerna kan påverka mottagarens värdering av oss (ex. hans är tråkig och berättar aldrig något intressant och hans skämtteckningar är fyllda med racial slures om tyskar och danskar: ska svenskarna aldrig komma över sin historia när du nu vann och tog hela Skåne. Både arg och uttråkad.)

Människan blir enklare mänsklig när flocken växer (lagom)

Tänker vi oss säkert intressant för de som söker reward i pengar implicita eller explicita läckor om företagsaffärer genom analys av information på nätet publicerat av sotra populationer är det föga normalt adderande något inte redan jämförbara eller bättre metoder finns för (ekonomin för en region eller bransch är en annan sak bl.a. därför att vi kan ta ut indikationer av innovation och hur väl sådana orkar tas emot av kund och allt där emellan vilket konkret når väldigt långt med ex. bara med ryggrad i patentansökningar). Ett till ex. jämförbart med patentansökningarna är dataanalysen som får en allt större viktigare roll inom biomedicin: Google: Kvalitetsproblem och Statistik samförekomst koncept: Enkel metod för att förstärka värdet statistik från generellt språk ger vid tillämpning inom specialistområden

Däremot att söka den implicita repetitionen eller de emotionella uttrycken relativt händelser vi objektivt kan beräkna korrelation till (t.ex. förändring av företagsledning) kan vara funktionellt (jag har aldrig prövat det på ett större företag i väsentlig skala men däremot en del 2011 och tidigt 2012 inom det politiska inte utan värde även med då snarast prototyper testande praktiska implementationer) – eller mer vågat (möjligt omoraliskt och ej vad jag själva skulle göra automatiserat) som koncept kanske addera informationskanaler in i populationen för att addera motsvarande priming koncept och mäta reaktionen (”All the people here in Uppsala says Google is afraid of Microsoft and noone really anyway does anything at Google but watching the stock news. How does that make you feel being the new Google CEO and one of the founders? Please anser in a RSS-feed indicated in the meta-data of this page. Thank you, and good luck with your great blog I always read almost daily.”).

Praktiskt värde begränsas dock i mängden vi betraktar. Ju större population vi meningsfullt kan avgränsa desto mindre exaktare blir det men samtidigt mer troligt korrekt i det mindre vi kan se. Analyserar vi den lokala livsmedelsbutikens medarbetares bloggar efter implicita uttryck säger det föga troligt något om en ev. kommande upphetsande rea utan troligare något från familjelivet. För däremot t.ex. samtliga politiker i Sverige ev. inkl. tjänstemän som publiceras är det görligt, eller p.s.s. i mer intressant lämpligt i det engelska språkområdet.

Största utmaningen: Tidens hastighet har lite med klockan att göra – Förändringen av intensiteten för språk och händelser är tiden

Ytterligare en begränsning i analys praktiskt och teoretiskt åtminstone så långt jag klarat att se är görligheten att synkronisera hastigheten på tiden in i framtiden när vi predikterat för en punkt nu eller i historien. Utmaningen är att hastigheten här i den mening av hur vi upplever det är relativt ungefär hastigheten saker sker med rent allmänt och inte bara just vad vi analyserar och följer. Finns motivation runt det senare blir fenomenet av och till väldigt märkbart också utan textanalys över stora populationer när olika entiteter försöker överrösta varandra över den kollektiva gemensamma kommunikationskanalyen media, TV, reklam, dagligt tal, tidningar m.m. representerar.

Vi som är åldrade och närmare oss 40 år minns ju också Sverige före internet och fler än två tevekanaler när en populär teve-serie kunde få landet att tystna i fascination över något annorlunda (innan televisionen blev nedring av upprörda medborgare oroade över amerikansk post-Vietnamkrigs-kultur-imperialism, fördumning av the common man of the street man nu hade monopol för att hjälpa att komma rätt, otäcka rednecks i ständigt återkommande serier säsong på säsong utan att folkförflyttningen från hemmet i byn till staden någonsin blev klart, eller radhusområdenas psykologiska-extrempunkter i dramatiserade trivialiteter koncentrerade till extrem hastighet, eller det vulgära Carola uttryckte musikaliskt och kanske på fler sätt: strunt i brist på bättre förutom kanske Onedin-linjen jag som tio åring tyckte var hade många goda artistiska värden).

Att också prediktera sådant brett d.v.s. gå utanför just vårt intresse över kanske i ”värsta” fall närmare en miljon koncept är dock mycket mer beräkningskrävande samtidigt som det kraftigt ökar risken för att fel ska propagera från områden där vi inte har riktigt lika bra data (vår kapacitet för mining är ju också begränsad). Samtidigt som sådant om vi håller det separerat i varje ny verklig tidpunkt är typ av data att kontrollera vad vi fortlöpande predikterar mot när det ej tillräckligt tydligt kan verifieras upp till den punkten.

När vi begränsar vad vi analyserar finns risk för nasty surprise

P.s.s. kan sådant när vi ej insett att det ska ses överraska oss. Det blev ju fallet ganska nyligen när revolutionen i Syrien bröt ut som tidigt inte alls fanns på min karta. Om något var det där bara lite mur framför Persien (iran men just sett lite flexiblare över gränserna följande kulturhistorien). Tid är klurigt precis som när vi är upptagna fokuserat själva på något. Vi märker inte tydligt att den behöver passera och kanske missar en buss.

Det störde mig oerhört mycket vid tillfället därför att det var en så fin kedja innan från Syd-Sudan och framåt. Libyen var ju också verkligen så lyckat: viktigt för både Arabvärlden och Västerlandet på väldigt många sätt. Det är konkret viktigt att Libyen lyckas bra i år. Att börja rätt är gör allt enklare därefter. Syrien riskerar att inte bli annat än det otäcka exemplet. Worst-case när diktaturens upplevda huvud i vansinne inte klarar att röra sig. En varning för andra diktaturer ej så förtappade att de hellre förstör hela sitt land för att hindra vad alla utom han själv vill kunna göra. Libyen är mycket mer om saker inte går sämre än nu: En viktig möstespunkt med Västerlandet. Ett ex. på att det går att ta ett förtryckt folk till ett stabilt land. I år är Libyen viktigt.

”Hx(y) can be thought of as the additional information we can expect from each new word in the sequence. Thus Hx(y) is closely related to the rate at which informationen is generated by the source: it measures the average number of bits per unit (per word)”.

George A. Miller

Relevans – om vi alls ska förenkla ett begrepp som också måste inkludera vår förmåga att ställa intressanta frågor d.v.s. en kreativ-process där vi ser möjlighet i data att söka djupare utan behov av detektions-baserade regler – behöver därför om det ska vara mer än analys av indata vara vad man kan verifiera ur quality assurance mening på andra sätt än att endast jämföra det med listor av givet korrekta nyckelfakta. Sådana har vi ju redan, och oavsett hur intressant att ta ut bredare, behöver vi för det implicita mäta relevans genom datats förmåga att prediktera världen i konkret mening.

I prediktion är det som för mig verkligen ett privilegium att prestigelöst av och till våg referera det här samtidigt som jag vankligen sedan 2010 påminner om utmaningen synknronisering innebär. Konkret just nu är det ”ett antal” månader sedan jag tappat asiatiska publikationer i någon bredd annat än vad jag själv noterat. En känsla jag har sedan någon månad är dock att jag kanske snarast bedömer tiden som för långsam. Jag upplever det inte som fel att mena att det är en karaktärs-defekt hos mig att jag inte vettigt sett till att jag har bandbredd och några till datorer men det är lätt för mig upplever jag att komma i ineffektivt arbete när jag splittrar upp oavsett hur egentligen trivialt det är att lösa för att sampla parallellt.

Relaterat

En till populärvetenskaplig ej länkad i brödtexteb och mer praktiskt användbar guide utan krav på förkunskaper är CIA:s genomarbetade översikt om hur attityder, bias, faktorer relaterat perception, information m.m. påverkar bedömningar vi gör.

Läsvärd är inte minst Chapter 13 Hindsight Biases in Evaluation of Intelligence Reporting och det är värt också att tänka till om hur detta bias tenderar att påverka bedömningar som görs i populationer och när det får betydelse. Kognitiva bias har den styra att vi kan kvantisera dem för populationer d.v.s. uttrycka hur närmare med vilken sannolikhet populationen är till ett beslut (vilken hastighet de fattar beslutet med). Vill man experimentera lite men inte är över-ambitiös i vilket fall man kan göra väldigt spännande saker räcker det bra att när någonr eagerar på en news event berättar du steg för steg att de redan insett det långt tidigare. Inte allt på en gång. Utan bit för bit med små-steg där de första stämmer näras nog helt med verkligheten. Därefter är ni tillsammans på markov-vandring där det bara handlar om att ingenting ska signalera nytt, fara, oväntat, unknown o.s.v. för då söks nu referenspunkt. När det vandrats ett tag har stabila minnen skapats ganska så. Ta också chansen att addera lite vetskap att de är skickliga på ett område de kan men kanske inte direkt överpresterat i tidigare. Korrekt och utan problematik för experimentet ber du om tillstånd en månad i förväg men utan detaljer relaterat metodik. Utanför det är det möjligen rent av olagligt.

Kommentera

Håll i Hatten: Nu blåser det för Hästen

Först publicerad i Hans Husman om Media.

Komiskt formulerat givetvis. Visst att man ska vara försiktig med det men jag en cynisk misstänke om att en hel del häst-kommentarer är del av att driva trafik utan någon egentlig relevans för vad man frågor om 🙂

”I mycket tycker jag att det är befogat att uppleva hästar som hotfulla och en potentiell irrationell samhällskostnad. Hur mycket pengar tror du nu inte ridolyckor orsakar?

Dessutom mycket otäckare för mig som utsatt skribent på nätet känns det för mig att ni häst-extremister kommer i gäng med er otäcka häst-propaganda.

Hur ska jag som föredrar hundar tolka det? Är det fel på mig. Accepterar man inte sådant längre i Sverige.

Här från och med nu: Aldrig mer hästbilder.

Låt oss göra korv av hästarna och spara pengar för samhället och frigöra mat att rädda människoliv med i protein-tillskott.”

Från: Hästbilder i Hans Husman Talks about Free Photos

Men skämt och skämt. Jag har ju delat med mig av mina otäcka sammanstötningar där jag dock dådkraftigt stått upp för vad som är rätt och med gåvor att överbrygga gränsen med och sträcka ut en hand för allas vår frihet mött hästarna själv i person:

Hästar kan vara gulliga… Men hur mycket väger de? Vad händer om de sätter sig på dig? Eller slår till dig med främre knytnäven kanske stålbeklädd med de hatiska vapen de alltid bär ibland med spikar? Hästar är hot. Låt oss äta dem!

Ännu mer läs min tidigare publicerade utredningen om faran med hästen… Och det potentiella vapen liggande överallt för vem som helst att plocka upp… Kanske kommer Fritz med en kvalleri-chock användande våra egna hästar.

Våra vänner hundarna och hästarna är naturligt beväpnade krigare

Försvaret har stridshundar också. Stridshundar är flexibilitet, rörlighet och möjlighet att göra vad den vanliga soldaten inte kan.

Tjänstehund Herman med Hunförare Hans Husman 1994.

Du kan spåra rätt på folk som du annars behöver ha hela luften ständigt bevakad intensivt förutom stängsel m.m. Hundar är också effektiv bevakning. Du kan ha ett utmärkt larm i el, mekanik o.s.v. Men du når ändå sällan längre än två alternativa system vilket är väldigt låg redundans (tre – fem totalt givet perimeterskydd o.s.v.) medan hunden tillför ett som är helt parallellt (om det inte bygger på att man ska höra hunden via mikrofoner o.s.v. i vilket jag betvivlar nyttan (uppfyller det inte formalia på skydd är det givet att ett angrepp finns där det kringgås och reduceras till två parallella larm i vilket fall man får utgå från att en angripare aktuell här också gör det).

Vad man dock kan beklaga är att häst inte längre används skarpt (förutom parader och sådant vilket givetvis är stort värde i sig). Men vi får inte glömma att hästen har följt oss genom historien och alltid adderat sin kraft i svårigheter. Och är vi så mycket sämre än amerikanerna att vår säkerhetstjänst inte klarar av det? CIA har ju ridit runt nere i Afghanstan sedan 1980-talet.

Är man för tjocka? Eller är man hästrädda? Varför skickar vi inte ner några underrättelse officerare till häst. Det är så mycket prat om radar, stealth, smarta missiler m.m. Men du ser bara så mycket. Lite folk på marken och du ser saker du missar från luften. Då träffar man kanske mer värdefulla mål också.

Och det är tradition och hantverk. Det är dom här Hollywood-filmerna som skapar helt meningslösa idéer om hur saker ska ske effektivt där folk tror jag mer och mer börjat blanda samman med verkligheten. Så sitter man lösningar som kostar enormt för att leverera i problem där vi redan har mycket bättre lösningar. Som att detektera miner m.m. vilket ju hundar är excellenta för. Jag bara väntar på att militära lösningar börjar komma med soundtrack.

Själv var jag ut och utforskare hästens möjligheter och matade hästarna med röda äpplen för inte alls länge sedan (september 2010). Det är den dådlust, framförhållning, förmåga att lära nytt och se möjligheter jag kan sakna hos alla dom här hästhatarna som bespottar hästens möjligheter.

Att skriva om hästar och använda ett kanske lite ovanligare ord utan någon som helst negativ innebörd kan ändå resultera i en större mängd riktigt sura och aggressiva kommentarer om saker som borde hända med en. Åtminstone förr när bilder ganska lätt gav bra trafik. Hästar – att göra skämtbilder på Bin Laden fruktar jag inte. Men hästarna håller jag mig borta från.

Jag har ingen aning vad det är för förhärdade människohatarna men helt säkert förvridna mentalt i sin hänsynslöshet – en religiös kult kan vi tänka – givet den frihet och den mängd otrevligt hotfulla texter de kan uttrycka för att stoppar in lite latin som de tycker liknar något vad som helst antar jag. Från det förstår vi hur förhärdade hästhatare man här ändå måste vara för att inte bara avstå från hästens styrka utan också våga det men dom här otäcka pengarna som kan som svärma ner på din blogg och uttrycka sig otrevligt. Du vet ju säkert inte ens vad ett trens är. Jag hoppas att en häst sparkar dig. Döm om min förvåning att hästarna inte försökte sparka mig.

Nå hästar pratar man inte illa om. Bäst håller man sig till kor utan en korrekt utökad text om hästens värde och gärna peka ut några verkliga hästhatare de kan besöka istället. Nå jag har bildbevis på att jag är en stor hästvän. Jag har plockat röda äpplen och matat hästarna med. Vi kände en stor vördnad och förstår att de är viktiga is aamhället.

Men jag skulle inte gå in till dem då vi lätt kan se hur de kan tänkas hoppa upp på bakbenen och trycka överbenen runt halsen på dig för att fälla dig till marken och krossa dig med sin överlägsna tyngd. Eller smyga sig fram eller stå i bakhåll dolda bakom ett träd för att hugga tänderna i ditt öra eller bita av din näsa. De enorma tänderna kan också lätt vara vad klarar att balansera en tung dolk att hugga huvudet av dig eller kanske rent av hantera en förenklad automatkarbin. De föds ondskefulla krigare törstande efter blod och kan vara viktiga allierade i kriget mot alla tänkbara fiender.

Har de förlorat sina vapen. När den enklare människosoldaten drar sin kniv eller bajonett kan hästen fall tillbaka på sin enorma bakben. Kanske räcker de inte för att destruera en pansarvagn men med ett överraskningsmoment säkert väl ett eller rent av upp till tre närskyddsförband.

Titta på bilden. Är det inte född mördare och hatisk krigare vi har där? Se hur den vänder sig bort för att konspirera med sin stridskamrat… Troligen spottar den på marken för att uttrycka sitt ogillande och hat för mig trots att jag kommer med röda äpplen.

Nå hästen får jag väl säga att jag betvivlar. Jag svårt att komma på någon nytta vi har av dom. Men det kan finnas och de är inte särskilt dyra jämfört med andra fordon.
Och vi har ju alla sett Apornas PLanet. Skaffar inte vi hästen är risken att aporna gör det och då kan det sluta illa. Vill vi att aporna ska komma och jaga oss till häst? Om inte behöver vi hästens blodtörstiga mentalitet för att klara oss ifrån det.

Kommentera

Nytt namn i Hans Husmans tecken

Del av en övergripande pan-imperialistisk-internet-strategi där jag vill skapa varumärket Hans Husman som ett kvalitetsmått världen kan se som föredöme, möjlighet och en väg till frihet, kärlek och fred standardiserar jag mina bloggars namn runt värdegrunden, namnet och varumärket Hans Husman

Hur ska världen gå framåt? Ska vi ha en stor global stat över hela världen? Vem ska bli president för den? Kanske Hans Husman? Det är frågor jag funderat på i oro över världen och som är en viktig dimension i denna prioritering jag givit upp fritid och föda för att dela med mig av min visdom. På sikt är självklart bättre än en standardiserad kanal där jag kan nå hela världen när råd så krävs… Men här börjar vi nu tillsammans resan!

Detta har också införts på:

Hans Husman om Konst
Hans Husman om Information Warfare
Hans Husman om Uppslagsböcker
Hans Husman om Media
Hans Husman om Prylar

Vilka står med mig när vi går framåt?

Comments (6)

Hans Husmans otäcka personlighet

Från ingressen till Medias ansvar och den styrka egen svaghet skapar (titeln är inte felstavad) från en artikel där jag reflekterat över min och andras upplevda svagheter:

Att erkänna svagheter i den egna personligheter är vad andra kan tycka är bra att man gör och inte negativt påverkande men vad man själv kan ha stora problem med att göra. Några svagheter jag skrev om redaktionellt här inkluderar nu nyligen:

I denna artikel ges fler exempel på perversationer, moraliska svagheter och pinsamheter från min på rent genererande nivåer otäcka personlighet. Läsare med styrka som inte bävar inför det osmakliga kan läsa vidare på eget ansvar medan känsliga och läsare yngre än 18 år måste ombes att hålla sig till våra vanliga tryggt tråkiga forskningsnyheter.

Samtidigt att våga se egen svaghet och tala om det kan göra oss starkare. Förutom en trygghet och säkerhet i sig själv kan det konkret för känsliga roller ge just ökad säkerhet genom att stänga dörren till att det ska missbrukas. Den diskussionen är högst relevant för samtliga perspektiv hos Aftonbladets medarbetade diskuterade i:

En del av att ta ansvar i media måste vara att våga se den egna svagheten.

En mycket gammal bild på mig tillsammans med Tjänstehund Herman finns förövrigt nedan…

Kommentera

Kraven Demokrati ställer på Media

Åter-publicerad från Aftonbladet är ett föredöme för en hel bransch och det innebär ansvar och Fotokonst.

Relevant just här på Bloggbilder är exemplet på hur man kan använda relativt enkla teckningar för att understryka den underförstådda potensen (här i information warfare). Liksom de elaka skämtteckningarna publicerade i Nyfiken vital riktade mot diktaturen.

För debatt i de alltid viktiga demokratifrågorna finns tre artiklar nu publicerade i Nyfiken vital där kritiskt stora Aftonbladet diskuteras:

Man ska dock understryka att ökade risker relaterade till diktaturen Kina vi nu sett växande beror av den ökade möjligheten till positiv förändring. Jag menar att Kina är på väg mot demokrati nu mer intensivt men om kommunistpartiet inte sätter sig och seriöst sätter tidsplan nu gäller att det kan bli ett turbulent slut på diktaturen och det behöver inte dröja länge.

Rörande the hammer en annan anpassning av Culture Concepts skämtsamt kallades 2010 och tidigare 2011 missa heller inte:


Illustration: Hans Husman, Nyfiken vital.

Kommentera

Hästbilder och spännande forskning om djur

Bilder på hästar hör till de populärare i inläggen på Bloggbilder inklusive:

Mer spännande finns ordentligt med högkvalitativa djurbilder i Nyfiken vital inklusive komiska teckningar (komisk teckning med häst jag gjorde finns i Likhet mellan perceptionens lagar).

Teckningar, foto och andra illustrationer i Nyfikenvital.org som vi äger kan du kostnadsfritt använda opm du länkar till Nyfiken vital med bilden eller gör ett inlägg där du tipsar om Nyfiken vital med länk! E-posta om du är osäker vad som gäller för en särskild bild!

Spännande artiklar och forskning runt djur nästan alltid med riktigt bra illustrationer vilket vi alltid prioriterat är i urval:

Teckning eller foto Nyfikenvital.org äger själva kan du fritt använda opm du länkar till Nyfiken vital med bilden eller gör ett inlägg där du tipsar om Nyfiken vital med länk.

Comments (1)

Older Posts »